×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار

برگزاری هفده امین جلسه ی شورای پژوهشی

برگزاری هفده امین جلسه ی شورای پژوهشی

بیشتر
کارگاه

کارگاه "جست و جوی پیشرفته در پایگاه های اطلاعاتی" برگزار شد.

بیشتر
برگزاری کارگاه جست و جوی پیشرفته در پایگاه های اطلاعاتی

برگزاری کارگاه جست و جوی پیشرفته در پایگاه های اطلاعاتی

بیشتر
بزرگداشت روز پژوهش

بزرگداشت روز پژوهش

بیشتر
برگزاری شانزدهمین جلسه ی شورای پژوهشی

برگزاری شانزدهمین جلسه ی شورای پژوهشی

بیشتر
برگزاری پانزدهمین جلسه ی شورای پژوهشی

برگزاری پانزدهمین جلسه ی شورای پژوهشی

بیشتر
موافقت قطعی با تاسیس مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری های قلب و عروق صادر شد

موافقت قطعی با تاسیس مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری های قلب و عروق صادر شد

بیشتر
چهاردهمین جلسه ی شورای پژوهشی

چهاردهمین جلسه ی شورای پژوهشی

بیشتر
تنظیمات قالب